Home  |  Donatori |  Linkovi  |   16 dana aktivizma   |  Kontakt  |  Print     
SOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS telefon Beograd


ZAKONI

Porodični zakon ...24.2.2005.
Krivični zakonik
…29.9.2005.

Zakon o ravnopravnosti polova
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
…31.8.2009.

Zakon o policiji
…14.11.2005.

Zakon o zaštitniku građana
...16.9.2005.

Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava... 30.5.2003.
Zakon o oglašavanju
..16.9.2005.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima …10.12.1948.
Konvencija o pravima deteta…20.11.1989.
Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
...4.11.1950.

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije
žena (CEDAW)
... 18.12.1979.

Zakon o udruženjima
…8.7.2009.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti
Zakon o socijalnoj zaštiti


   
 

Linkovi

 

ZDRAVSTVENE USTANOVE
Apotekarska ustanova Beograd www.apotekebgd.co.yu
Klinički centar Srbije www.klinicki-centar.co.yu
Gradski zavod za gerontologiju, kućno lečenje i negu www.gerontology.co.yu
Gradski zavod za zaštitu zdravlja www.zdravlje.org.yu
Institut za zaštitu zdravlja Srbije Dr Milan Jovanović Batut www.batut.org.yu
Institut za transfuziju krvi www.tvojihpetminuta.com
Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa www.bkosa.edu.yu
Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju www.sbcprn.org.yu
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata www.studpol.co.yu

 

SUDOVI I JAVNA TUŽILAŠTVA
I Opštinski sud u Beogradu www.prvisud.com
I opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu www.1ojt.sr.gov.yu
II Opštinski sud u Beogradu www.drugisudbg.org.yu
II Opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu www.2ojt.sr.gov.yu
V Opštinski sud u Beogradu www.petisud.com
Okružni sud u Beogradu www.okruznisudbg.org.yu
Trgovinski sudovi Srbije www.trgovinski.sud.srbija.yu
Trgovinski sud www.trgsud.org.yu
Vrhovni sud Srbije www.vrhovni.sud.srbija.yu

Advokatska komora Srbije www.advokatska-komora.co.yu
Centar za pravno-informatičku edukaciju i razvoj, Paragraf Co
www.paragraf.co.yu
Dušanov zakonik www.dusanov-zakonik.co.yu

 

ORGANI VLASTI
Narodna skupština Republike Srbije www.parlament.sr.gov.yu

Vlada Republike Srbije www.srbija.sr.gov.yu
Ministarstvo kulture www.kultura.sr.gov.yu
Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine www.mntr.sr.gov.yu
Ministarstvo pravde www.mpravde.sr.gov.yu
Ministarstvo prosvete i sporta www.mps.sr.gov.yu
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike www.minrzs.sr.gov.yu
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu www.mpalsg.sr.gov.yu
Ministarstvo zdravlja www.zdravlje.sr.gov.yu
Ministarstvo unutrašnjih poslova www.mup.sr.gov.yu

Komeserijat za izbeglice www.kirs.sr.gov.yu
Poverenik za informacije od javnog značaja www.poverenik.org.yu
Republički zavod za statistiku www.statserb.sr.gov.yu
Republički zavod za tržište rada www.rztr.co.yu
Republički zavod za zdravstveno osiguranje www.rzzo.sr.gov.yu

Skupština grada Beograda www.beograd.org.yu

 

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE
Centar dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda www.cdl-beograd.com
Dom za telesne invalide dr Dragiša Vitošević, Zemun
www.yuyellow.com/domvitosevic

 

USTANOVE KULTURE
Biblioteka grada Beograda www.bgb.org.yu
Dečiji kulturni centar www.dkcb.org.yu
Dom kulture Studentski grad www.dksg.co.yu
Dom omladine www.dob.co.yu
Gradski centar za fizičku kulturu www.staridif.co.yu
Kulturni centar Beograda www.kcb.org.yu
Muzej grada Beograda www.mgb.org.yu
Narodna biblioteka Srbije www.nbs.bg.ac.yu
Narodni muzej www.narodnimuzej.org.yu
REX -Kulturni centar B92 www.rex.b92.net
Sava centar www.savacentar.com
Srpska akademija nauka i umetnosti www.sanu.ac.yu
Studentski kulturni centar www.skc.org.yu
Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković www.unilib.bg.ac.yu
Zadužbina Ilije M. Kolarca www.kolarac.co.yu

 

RELIGIJA
Beogradska nadbiskupija http://solair.eunet.yu/~nadbisbg
Islamska zajednica Srbije u Beogradu www.izs.org.yu
Jevrejska opština Beograd www.jobeograd.org
Patrijaršija Srpske Pravoslavne crkve www.spc.yu

 

MEDIJSKE ORGANIZACIJE
Media Centar Beograd www.mediacenter.org.yu
Net novinar - Centar za istraživačko novinarstvo i medijsku edukaciju www.netnovinar.org
NUNS – Nezavisno udruženje novinara Srbije www.nuns.org.yu
Republička radiodifuzna agencija www.rra.org.yu
Tanjung www.tanjug.co.yu
UNS – Udruženje novinara Srbije www.uns.org.yu

Radio i televizija
Radio televizija Srbije www.rts.co.yu
Radio televizija B92 www.b92.net
Televizija Košava www.kosava.co.yu
Radio televizija Pink www.rtvpink.com

Radio Beograd 202 www.beograd202.co.yu
Radio Glas Amerike www.voanews.com/serbian
Radio Fokus www.fokusfms.co.yu
Radio Index www.indexradio.com
Radio Slobodna Evropa www.slobodnaevropa.org

Novine
24 sata www.24sata.co.yu
Alo www.alo.co.yu
Blic www.blic.co.yu
Danas www.danas.co.yu
Evropa www.evropanedeljnik.co.yu
Glas javnosti www.glas-javnosti.co.yu
Srpska Informativna Mreza www.antic.org/News
Kurir www.kurir-info.co.yu
Mama www.yumama.com
Nedeljni telegraf www.nedeljnitelegraf.co.yu
NIN www.nin.co.yu
Ogledalo www.srpskoogledalo.co.yu
Pogledi www.pogledi.co.yu
Politika www.politika.co.yu
Pravda www.pravda.co.yu
Press www.pressonline.rs
Republika www.republika.co.yu
Svedok www.svedok.co.yu
Tabloid www.tabloid.co.yu
Večernje novosti www.novosti.co.yu
Vreme www.vreme.com

 

POLITIČKE STRANKE
Demokratska stranka www.ds.org.yu
Demokratska stranka Srbije www.dss.org.yu
G17 plus www.g17plus.org.yu
Nova Srbija www.nova-srbija.org.yu
Socijalistička partija Srbije www.sps.org.yu
Srpska radikalna stranka www.srs.org.yu

 

MEDJUNARODNE ORGANIZACIJE U BEOGRADU
Delegacija Evropske Unije www.eudelyug.org
ICTY – Medjunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju www.un.org/icty
IOM - International Organization for Migration www.iom.int
OSKE - The Organization for Security and Co-operation in Europe www.osce.org/serbia
UNDP - United Nations Development Programme www.undp.org
UNICEF - United Nations Children's Fund www.unicef.org
UNCHR - United Nations High Commissioner for Refugees www.unhcr.ch
UNIFEM – United Nations Development Fund for Women www.unifem.orgZA DECU I MLADE i one koji se tako osećaju
Deca i škola – OŠ Kosta Đukić www.oskosta.org
Internet Savetovalište za mlade www.savetovaliste.org.yu
Mali princ http://my.opera.com/mildz/blog/show.dml/123689
Pozorište lutaka Pinokio Zemun www.ptpinokio.com
Zmajeve dečije igre www.zmajevedecjeigre.org.yu
ZVRK - Informativno edukativni internet centar za decu www.zvrk.co.yu

 

RAZNO
Nova srpska politicka misao www.nspm.org.yu
Notni zapisi Notni zapisi
Projekat Rastko www.rastko.org.yu
Sportska centrala www.sportskacentrala.com
Životinjsko carstvo www.zivotinjsko-carstvo.com[vrh strane]