Home  |  Donatori |  Linkovi  |   16 dana aktivizma   |  Kontakt  |  Print     
SOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS telefon Beograd


ZAKONI

Porodični zakon ...24.2.2005.
Krivični zakonik
…29.9.2005.

Zakon o ravnopravnosti polova
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
…31.8.2009.

Zakon o policiji
…14.11.2005.

Zakon o zaštitniku građana
...16.9.2005.

Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava... 30.5.2003.
Zakon o oglašavanju
..16.9.2005.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima …10.12.1948.
Konvencija o pravima deteta…20.11.1989.
Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
...4.11.1950.

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije
žena (CEDAW)
... 18.12.1979.

Zakon o udruženjima
…8.7.2009.

Zakon o ravnopravnosti polova
Zakon o rodnoj ravnopravnosti
Zakon o socijalnoj zaštiti


   
 


Predlog promene zakona

 

 

Besplatna pravna pomoc

 

 

POZIV ZA VOLONTERSKI RAD

Ako imate slobodnog vremena, želite biti društveno-korisna, pomoći ženama i deci da žive bez nasilja

  Kao volonterka kod nas možete:

 • davati pravne savete
 • pružati psihološku podršku
 • raditi na terenu, kontaktirati institucije
 • lično se usavršavati, naučiti nešto novo
 • pisati projekte, ako imate iskustva
 • prevoditi razne tekstove
 • raditi na istraživanju nasilja
 • pisati liflete, plakate
 • promovisati rad SOS telefona (pisati tekstove i kontaktirati medije)
 • deliti promotivni materijal


Možda imate još neku ideju šta biste mogli kod nas, javite se na sostelefon@sostelefon.org.rs ili na mob. 065/20-50-501

   

 

 

vitamini i minerali